tisdag, oktober 03, 2006

Vald: På nya poster

Plats 242 - det är min nya stol i den nya plenisalen i riksdagen, från och med måndagens upprop. Talmansvalet blev spännande, trots allt, eftersom sossarna av taktik begärde sluten omröstning. Men alliansen höll samman och Per Westerberg fick väntad majoritet, 177-169 (Peter Eriksson, mp, och Peter Althin, kd, var frånvarande). Vem som i vänsterblocket röstade blankt - kanske Björn von Sydow (s) inte ville rösta på sig själv?
Att mer än hälften av den moderata riksdagsgruppen (97 mandat, +42!) består av nya ledamöter bidrar till nyhetens behag.
Och så fick jag begärda utskottsplaceringar: ordinarie i Kultur, suppleant i Utrikes.
Vad en post i delegationen till Nordiska rådet innebär förefaller mera oklart.