måndag, augusti 07, 2006

Artikel: Europavård åt alla (SvD)

I gårdagens SvD tog jag upp frågan om rätten till vård i tid, under rubriken Medicin mot döden i vårdkön, i följande text som också uppmärksammades av Ekots tidningskrönika:

Medielarmet går; patienter dör i väntan på hjärtoperation vid ett av våra största sjukhus. Köer till cancerbehandling och felbehandlade strokepatienter är andra fall som skapar rubriker. Opinionsmätningar visar på stort missnöje bland allmänheten med väntetiderna. Ansvariga politiker rycker på axlarna. De har ju monopol.

Det skulle kunna vara annorlunda. Med ökad konkurrens om patienterna på europeisk nivå skulle vårdresurserna i vår världsdel komma till bättre användning. Fler vårdproducenter skulle tvingas konkurrera med kvalitet och service för att vinna patienternas förtroende. Över gränserna skulle de bästa exemplen sätta standard till gagn för alla EU-medborgare. Om vårdsökande kunde röra sig friare flyttades makten över vården nedåt i vårdhierarkierna.

Så skulle Europaintegrationen bidra till förbättringar för alla och till ökad förståelse för behovet av övernationella lösningar. En lyx idag förbehållen rika privatförsäkrade kunde bli en allmän möjlighet.

Låter det som en utopi i landstingströtta öron? Faktum är att en sådan rörlighet håller på att etableras; ett antal domar i EG-domstolen de senaste åren slår fast patientens rätt att söka vård där den finns inom EU och i efterhand få vårdkostnaderna täckta i hemlandet. Men har någon sett denna väl bevarade hemlighet marknadsförd i landstingsannonser? Hur skulle det gå om folk fick den vård i tid som de sökte, för vilken de betalar skatt?

Ändå växer nyttjandet snabbt i antal. Svenska exempel gäller cellgiftsbehandling, strålning och tandprotes där regeringsrätten givit patienten rätt mot försäkringskassan. Friheten riskerar att bli populär; under 2005 beviljades ungefär tusen svenska patienter 18 miljoner kronor i ersättning för vård utomlands.

Det långa talets korta mening i EU-domarna är att det finns möjligheter till ett fritt vårdsökande inom hela EU, så länge behandlingen omfattas av den svenska sjukvårds- eller tandvårdsförsäkringen. EG-domstolen framhåller dessutom att ett krav på förhandstillstånd kan vara diskriminerande om det baseras på godtyckliga kriterier och inte kan överklagas i domstol.

Fritt vårdval inom EU - det låter för bra för att vara sant. Ja, får nationalmonopolisterna bestämma undantas vårdtjänster från utvidgningen av den fria tjänstemarknaden inom EU, och på nationell nivå inskränks patienternas rörlighet genom krav på förhandstillstånd.

Så skulle vårdrevolutionen i Europa snöpas redan innan den hunnit breda ut sig. Det skulle kunna leda till ett systemskifte i Sverige i det att rätten till vård i tid avgörs i domstol. Vilket skulle framtvinga införandet av en patienträttighetslag, något regeringen motsatt sig. I stället förbereder vårdminister Ylva Johansson en strypning som ska träda ikraft 2007.

Tänk om alla Sveriges vårdköande fick reda på möjligheten till Europavård. Tänk om de röstade bort Ylva Johanssons regering för att behålla den rätten.