onsdag, maj 10, 2006

Artikel: Massförströelse hotar! (SvD streckare)

I dagens streckare i SvD skriver jag om förändringar i medielandskapet, särskilt hotet mot den kvalificerade morgontidningen i form av urgröpta resurser.

Är svensk dagspress i fara? Frågan kan tyckas märklig mot bakgrund av det goda tidningsåret 2005. Många tidningar rapporterar rekordresultat och särskilt i de stora regionstäderna tycks tryckpressen fortfarande fungera som en sedelpress. Upplagorna har stabiliserats. Centerpresskoncernen såldes i höstas till fantasipris, vilket tyder på höga förväntningar på framtiden för papperstidningen.

Men enstaka år tecknar inte hela bilden. Studerar man förändringen över konjunkturcykler visar det sig att sedan några decennier har både total upplaga och genomsnittlig lönsamhet i svensk dagspress minskat för varje period. Enligt siffror från medieforskaren Karl Erik Gustafsson för den senaste presstödsutredningen (januari 2006) passerade dagspressen toppen redan i slutet av 80-talet. Sedan dess har 15 procent av den samlade upplagan försvunnit för de högfrekventa tidningarna (4-7 nr/vecka). Tar man hänsyn till befolkningsökningen motsvarar det en fjärdedel av upplagan, en minskning från 536 ex per tusen invånare till 407. Lönsamheten (nettomarginalen) har över cyklerna sjunkit från i snitt 9 procent till neråt 6-7 procent.

Nedgången bekräftas av Mediebarometern som årligen mäter hushållens mediekonsumtion och anger att morgontidningarnas räckvidd minskat till 70 procent av befolkningen (2004). I städer som Stockholm avstår allt fler från en prenumererad morgontidning, vilket inte är någon tillfällighet utan en långsiktig beteendeförändring. En tydlig minskning har ägt rum från 80 procents hushållstäckning för DN och SvD tillsammans på 70-talet, till nu nedåt 50 procent.


För hela artikeln:
http://www.svd.se/understrecket