måndag, april 03, 2006

Debatt: Bättre miljöpolitik (M-stämman)

Som ombud på den moderata förbundsstämman i Stockholms stad i lördags kunde jag medverka till att ett hyggligt miljöprogram antogs. Partiets låga profil är ju helt onödig, eftersom det finns en mängd offensiva budskap att föra ut; miljöpolitik är ju inte bara nej till kärnkraft och höjda skatter utan också en ren, snygg och trygg stad.
En grön succé med moderata förtecken är utbyggnaden av fjärrvärme som väsentligt reducerat alla utsläpp, inte minst av koldioxid. Som avgången styrelseledamot i Fortum Värme, delägt av staden, vet jag vilket engagerat arbete som lagts ned i och kring bolaget för att förbättra stadsmiljön till en rimlig penning.
Det senare har varit svårt att förklara för den del av allmänheten som känt sig drabbad av senare års prishöjningar. Men energiutbyggnaden och teknologiutvecklingen är inte och kan aldrig vara gratis, ytterst får konsumenterna betala de höjda investeringsbehoven.
Det vore dock bra om någon enda ledande socialdemokratisk politiker tog sitt ansvar och någon enda gång förklarade att en stor del av prishöjningarna beror på 1) skattehöjningar beslutade av den rödgröna regeringskoalitionen, 2) att efterfrågan på energi världen över driver upp alla energislags prisnivåer, 3) att enda sättet att dämpa prisutvecklingen är att öka energiproduktionen och därigenom konkurrensen om kundernas pengar.
Mot den bakgrunden lyckades jag också få stämman att ändra en formulering om att Stockholm ska ges "billig" energi. Det bör ingen politiker lova eftersom prisbildningen sker på marknaden och när det gäller skatterna i riksdagen - inte i Stadshuset. Visst kan politikerna driva på utbyggnaden, typ genom en ny reaktor i Forsmark, men priset sätts lika fullt på den nordiska (nordeuropeiska) energimarknaden.
Att som moderaterna däremot gå till val på att ge Stockholm en "trygg och prisvärd energiförsörjning" är en rimlig målsättning. Ska Stockholm kunna expandera i enlighet med befolkningsprognoserna krävs ökad tillgång till energi.