torsdag, januari 12, 2006

Recension: Svensson om Europaboken (Idé&Tendens)

Den socialdemokratiske journalisten Tommy Svensson recenserar i positiva ordalag min bok Nästa Europa för sitt partis tankesmedja Idé & Tendens:

Johansson är en varm ”Europavän”, men tillhör inte de mest lidelsefulla EU-förespråkarna. Han konstaterar att samarbetet i dess nuvarande form mycket väl kan vara på väg mot sin upplösning. Kristecknen är många och den fortsatta globaliseringen, nya teknologisprång och nätverksbildningar med mera kan göra den nuvarande europeiska överbyggnaden obsolet ...

Slutomdömen är att Mats Johansson skrivit en intressant bok som genom både dess historiska återblickar och samtidsskildringar ger en bred kunskapsgrund för att diskutera det verkligt intressanta, nämligen framtiden för Europa.

För hela texten: tankesmedjan.sap.se/lastips