lördag, december 03, 2005

Föredrag: EU i Östersund

Vintern lägger sig över landet. Men trots kyla och mörker dök tjugotalet Europaintresserade upp på EU-kontoret i Östersund när jag i går talade om min bok Nästa Europa. Min osminkade lägesbeskrivning gjorde väl ingen gladare, men jag tror att det är dags att lämna ja-nej-dimensionen och diskutera unionens nuvarande problem som de ter sig. Skönmålningen under EMU-kampanjen försvagade förståelsen för Europaintegrationen, medan ett ökat krismedvetande nu bara kan verka mobiliserande på insikten om att det krävs nya tag i Europapolitiken om inte EU ska falla sönder.

För övrigt var det ett av få glädjetecken att Ukraina i dagarna fick klartecken för sin marknadsekonomiska utveckling. Även om det är långt kvar innan anpassningsprocessen tar fart ger det hopp om att ännu ett land småningom kan ställa sig i kön till medlemskapsansökan. Om EU finns kvar, alltså.