tisdag, oktober 11, 2005

Recension: Andersson om Europaboken (OBS)

Christian Andersson, en av Sveriges kunnigare EU-observatörer, har recenserat min bok i OBS! Kulturkvarten (6/10). Hans huvudpoäng är att jag överbetonar marknadsutvidgningen på den sociala dimensionens bekostnad. Det är medborgarnas behov av ett skydd mot den fria konkurrensen som gör att det nationella intresset i land efter land nu segrar över det gemensamma intresset av avreglering.

Hela inslaget finns på:
http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?programID=503&nyheter=