fredag, oktober 28, 2005

Recension: Hedlund om Europaboken (Smedjan)

Professor Stefan Hedlund har recenserat min Europabok i nättidningen Smedjan (27/10):

"Som folkupplysare finner sig Mats Johansson, som vanligt, väl tillrätta. Hans framställning spänner vitt och brett. Den är väl formulerad, bitvis mycket insiktsfull, och genomgående kryddad med väl placerade ironier och sarkasmer."

Däremot efterlyser Hedlund fler svar på framtidsfrågorna än jag kan ge. I detta har han rätt; jag har avstått från tvärsäkra påståenden eftersom de problem som behandlas är så komplexa och lösningarna svåruppnådda. Så är detta heller ingen programskrift utan en mer ödmjuk betraktelse av samtiden.

Läs hela artikeln:
www.smedjan.com/etta.asp?sida=display&nr=1347