söndag, oktober 09, 2005

Recension: Hedvall om Europaboken (DN)

Under rubriken Den europeiska vagnen skumpar fram sin egen väg skriver Barbro Hedvall i Dagens Nyheter (9/10) om min Europabok:

Denna höst, så präglad av Europapessimism, kommer en motkraft - Mats Johanssons bok "Nästa Europa. Bortom ja och nej." (Santérus förlag). Mats Johansson har bland annat varit politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet och en mot-strömmen-liberal sedan det tidiga 1970-talet. Han har fått rätt: östblockets partidiktaturer finns inte längre, Europa är öppet och fritt och enat. Dagens européer har ett historiskt tillfälle att lämna sin konfliktfyllda historia bakom sig och bli en fredlig och välmående världsdel ...

"Nästa Europa" är genomarbetad och har den ovanskliga förtjänsten av att i n t e vara en lärobok av typen "Så här funkar EU". I det sista kapitlet ger Mats Johansson en bild av hur det kommer att gå för Europa, och den är hyggligt ljus ...

Efter en intervju (mycket läs- och tänkvärd) med Göran Persson drar Mats Johansson slutsatsen att "Sverige i hemlighet har en proamerikansk Europaintegrationist i ledningen fram till valet hösten 2006. Men partipolitiska realiteter kommer att styra den fortsatta hanteringen av Europapolitiken." Det vill säga Sverige fastnar i ja och nej därför att en så stor del av väljarna, främst de socialdemokratiska, inte har accepterat EU. Så är det förmodligen. Och blir junilistan framgångsrik i riksdagsvalet lär ja-nej-dimensionen bli kvar för överskådlig tid, hur Europavänliga ledande politiker än är när de resonerar med likasinnade.

Hela artikeln:
www.dn.se