tisdag, september 27, 2005

Intervju: Stockholms utrikespolitik (ViiVasastan)

Stadsdelstidningarna i Innerstadspress hade godheten att publicera (24/9) ett porträtt i samband med det moderata provvalet. Några utdrag ur intervjun med Åke Lindberg:

”Vi behöver ett utrikesborgarråd”

Stockholm behöver en sheriff. Det föreslog Svenska Dagbladets förre politiske chefredaktör Mats Johansson nyligen i en insändare i våra tidningar.


- Stan behöver också ett utrikesborgarråd, säger Mats Johansson nu.

Efter en lång journalistisk bana varvad med politiska uppdrag är han fast besluten att vid 54 års ålder satsa på en politisk karriär – i Stadshuset eller som riksdagsman.

- Vi svenskar måste vara aktivare i arbetet på att skapa ett mer integrerat Europa. Stockholm måste också bli mera aktivt i Östersjösamarbetet och gentemot det internationella näringslivet. Det är därför jag anser att Kristina Axén Olin, när hon nästa höst vinner valet till Stadshuset, bör utse ett utrikesborgarråd, säger Mats Johansson.

Han förnekar att han primärt ser sig själv i den rollen.

- Det är inte därför jag lanserar det här förslaget. Det gör jag för att jag tror att det skulle vara bra för Stockholm, säger Mats Johansson, som anser att det viktigaste för Stockholms framtid är ett nytt politiskt styre.

- SSU-gänget i Stadshuset måste ersättas av politiker som förstår företagandets villkor. Bort därför med alla vänstertomtar som motarbetar det som ska växa, säger Mats Johansson.