torsdag, september 22, 2005

Recension: Heimerson om Europaboken (AB)

Staffan Heimerson skriver i lördagens Aftonbladet (17/9) under rubriken Svartmålarna kan känna skadeglädje om hur de gamla EU-motståndarna kan gotta sig åt Europas nuvarande problem. En rad undergångsprofetior från Jan Myrdal & Co återges, hämtade från min bok:

Jag lånar citaten från min vän Mats Johansson, tidigare chefredaktör på Svenska Dagbladet. Han har gett ut ”Nästa Europa. Bortom ja och nej”. Det är en utomordentlig bok i vilken han skissar ett scenario: EU:s betydelse reduceras tills det slutligen upplöses. Utvecklingen drivs framåt av ekonomisk och politisk globalisering, migration och teknisk utveckling... Bekymret med EU är inte det som svartmålarna spådde, att EU skulle bli för starkt med kardinaler, penningpaschor och gestapo. Tvärtom. Svagheten är dess svaghet.

Läs hela kolumnen