onsdag, september 07, 2005

Artikel: En borgerlig mediepolitik (Resumé)

I senaste numret av Resumé (35) skissar jag kort på en ny regerings medie- och kulturpolitik i följande debattartikel:

En borgerlig medie- och kulturpolitik – finns den? Hur skiljer den sig från dagens socialdemokratiska, i händelse av maktskifte om ett år?

Jag avstår från vidare polemik mot presstödet (se inlägg i nr 33 och 34) i tron att läsarna greppar argumenten vid det här laget – de har varit desamma sedan den första presstödsutredningen för 40 år sedan. Men presstödet är ett exempel på den rad av medie- och kulturfrågor som alliansen borde behandla gemensamt i tid för att inte bli den nuvarande politikens fångar. Likt Charles Jönsson behöver Reinfeldtligan en plan.

Delar av den borgerliga agendan är defensiv. Det kan låta trist, men en del av politikens mästerskap består av att avstå från handling.

Här är några saker som inte bör göras:

- Ingen ny mediekoncentrationsutredning. Ulvskogs favorit kan begravas. Då vore det bra om centerpressen inte såldes till Bonniers, Schibsted, Hjörne eller Stenbeck.

- Inga nya ingrepp i reklamens innehåll. Genuspolitiker med könsmaktsordningen som fikonlöv vill börja kladda på yttrandefriheten, men låt dålig reklam förbli självmarkerande.

- Ingen ny mediegrundlagsutredning. SNS Demokratiråd har i studien Mediernas integritet några argument för grundlagsändringar, men att öppna den dörren är inget för den som vill undvika nya regleringar.

- Inga nya kulturmyndigheter och inget mer plotter med bidrag till olika politiskt korrekta kulturändamål.

- Punktera storebrors våta dröm om att med hjälp av statliga regleringar av teknikutvecklingen styra framtida utbud.

- Ingen enhetlig moms som skulle skattebelasta dagspressen med ytterligare någon miljard.

På andra områden krävs aktiva förändringar:

- Avskaffa TV4:s koncessionsavgift. Riskerna att bolaget skulle skaffa sig en marknadsdominerande ställning tack vare marknätet förefaller överdrivna.

- Ta bort hela reklamskatten på dagspressen. Regeringens aviserade sänkning är bara en avledningsmanöver.

- Avreglera privatradion. Sverige behöver mer pratradio, konkurrens till SR både på riksplanet och lokalt.

Nya satsningar då? Alla partier har sina favoriter till ökade anslag, från hembygdsgårdars bevarande till en teaterensemble i varje buske.

En uttalad strävan bör vara att slå vakt om infrastrukturen: kvaliteten i SR, SVT, de nationella institutionerna, museerna, biblioteksväsendet – det som förstärker kulturarvet, vårt ursprung – mot tramset och allt som bör överlåtas åt marknaden att sortera bort.

Men hur ska public service finansieras när apparatskatten avskaffas? Och hur ska SVT:s expansion begränsas så att företaget prioriterar kärnuppdraget? Reglerna för sponsring måste skärpas.

Den fortsatta digitaliseringen – ska en borgerlig regering avbryta nedsläckningen av det analoga nätet och låta marknaden sköta övergången i den takt konsumenterna själva väljer?

Det finns ett egenvärde i att inför valet motverka den gamla skräckpropagandan från vänster om att ”kulturen”, d v s de offentligt finansierade institutionerna, skulle avskaffas av en borgerlig regering till förmån för tingel-tangel. Samtidigt kan inte allt förbli vid det gamla med en mer liberal regering vid makten.

Mats Johansson
Ledamot av presstödsutredningen