söndag, september 25, 2005

Recension: Rosin om Europaboken (VK)

Mats Olofsson i Västerbottens-Kuriren (lib) har läst min bok Nästa Europa (7/9):

Under senare år har en "kollektiv tystnad brett ut sig över ett tidigare brett engagemang för och emot EU". Autister har tagit över den svenska europadebatten, formulerar sig Johansson. Elakt, träffande, roande och
samtidigt oroande. Åtminstone för den som tror på ett aktivt svenskt engagemang i det politiska europasamarbetet ...


I Sverige finns inte utrymme för mer än en fråga åt gången i den politiska debatten, brukar det heta. Kanske är det så men dessutom bara en tid. Mats Johanssons bok är i alla händelser väl värd att läsa.