måndag, augusti 22, 2005

Artikel: Bort med presstödet! (Resumé)

Dags att trappa ner presstödet, se min debattartikel i senaste Resumé (nr 33):

Om någon vecka inleder Presstödsutredningen höstens arbete som ska resultera i ett betänkande före årets slut. I vår publicerades ett delbetänkande om statens stöd till dagstidningsdistribution. Inte oväntat visade det sig att det fanns en politisk majoritet för att låta skattebetalarna fortsätta att subventionera tidningsutbärning. Vi som anser att priset för denna service borde vara en sak mellan producent och konsument är i minoritet (jag för m, Birgit Friggebo för fp).

Risken är stor att det går likadant med den större saken, produktionsstödet. I snart fyrtio år har staten stött vissa tidningsproducenter, främst den socialdemokratiska pressen. För att sy upp centerpartiet har även Skånska Dagbladet fått maximalt stöd, likt Svenska Dagbladet – trots att moderaterna i alla år velat avskaffa systemet.

Det flöde av skattepengar, en halv miljard per år, som en gång skapades för att förhindra effekterna av normal marknadskonkurrens har av partipolitiska skäl förvandlats till ett permanent selektivt industristöd. Det borde vara dags för förändring. Efter den stora tidningsdöden på 50- och 60-talet har mediemarknaden genomgått en revolution. Partipolitiseringen har klingat av, inte bara på nyhetsplats utan också på ledarsidor som blivit mer obundna och personliga. Koncentration av ägandet har spätts ut med nya aktörer och nya medier, många nya producenter.

Expansionen av eterns public service och dess dominans för vänsteråsikter och det politiskt korrekta har gjort talet om ”den borgerliga pressen” överspelat. Flera stora socialdemokratiska tidningar har också visat att det faktiskt går att ge ut sådana titlar med lönsamhet, utan presstöd. Andra har valt att i olika former söka samarbete med värsta konkurrenten, till exempel i Gävle, Norrköping och Visby.

Det är alltså en ny verklighet vi betraktar. Men när det gäller presstödet vill majoriteten att allt ska förbli vid det gamla. Egenintresset går först, förklätt till ett allmänintresse av ”mångfald”.
Men staten bör inte gynna vissa medier på andras bekostnad. Tidningsproduktion är liksom annan medieproduktion en affär mellan producent och konsument. En övergångsperiod med nedtrappning av stödet behövs för förstås för att ge tid för omställning, men någon gång måste väl verksamheten bli självbärande?

För centerpartiet öppnas möjligheten i och med intäkterna från den kommande försäljningen av centerpresskoncernen att av egen kassa rädda Skånska Dagbladet. Det kan knappast vara en angelägenhet för skattebetalarna med så många andra trängande behov.

För Svenska Dagbladets del argumenterade jag som politisk chefredaktör för att stödet skulle avskaffas, men så länge det fanns kunde vi ta emot det – givet alla andra åtgärder vi framgångsrikt genomförde i början av 2000-talet för att förbättra tidningens ekonomi. Med dagens stabila norska ägarkoncern i ryggen och att döma av egenreklamen med väsentligt förbättrade resultat klarar tidningen också en nedtrappning av presstödet med ett samtidigt avskaffande av annonsskatten. De köpstarka prenumeranterna klarar säkert att betala några kronor mer per dag för något de verkligen vill ha.

Mats Johansson
Ledamot av Presstödsutredningen
Pol chefred SvD 2000-2003